FRASSATI_VB_Alexis Bodunrin, Natalia Kacprzak_DSC_4243-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Alexis Bodunrin_DSC_4239-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Alexis Bodunrin_DSC_4240-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Alexis Bodunrin_DSC_4242-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Lauren McCollor_DSC_4235-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Lauren McCollor_DSC_4236-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Natalia Kacprzak_DSC_4228-(WRIGHT)FRASSATI_VB_Natalia Kacprzak_DSC_4230-(WRIGHT)FRASSATI_VB_TEAM_Alexis Bodunrin, Lauren McCollor, Natalia Kacprzak_DSC_4220-(WRIGHT)FRASSATI_VB_TEAM_Alexis Bodunrin, Lauren McCollor, Natalia Kacprzak_DSC_4225-(WRIGHT)FRASSATI_VB_TEAM_Alexis Bodunrin, Lauren McCollor_DSC_4221-(WRIGHT)